Organik Gübre Nedir

Öncelikle ‘organik gübre nedir ?’  sorusunun  cevabına  bakmak  lazım.Bu  tanımlar doğru  şekilde açıklanmadığı  için organik madde ile organik gübre  arasında bir  karışıklık yaşanmaktadır.   Organik madde demek organik gübre demek değildir.Elbette organik gübrelerin içerisinde organik  madde olacak  ama sadece organik  madde, tek  başına asla bir gübre değildir.Peki  neden  böyle bir  anlam  oluşmuştur,  çünkü tarlalarımızın yıllardır yanlış   gübrelenmesi  sonucu organik  madde miktarı  son  derece azalmıştır.Zaten  bütün  analiz sonuçlarında çiftçilerimiz bunları  rahatlıkla görebilmektedir.İşte organik  madde eksik olan  bu  tarlalara   sadece organik madde diyebileceğimiz hayvansal  atıklar,ot,çöp vb organik  madde olarak  adledilen  maddeler atıldığında  o  andaki  tarlaların  eksik olan  organik madde  eksikliğini  bir parça giderip  kısmende olsa bir iki seferliğine verim  artışı  sağlamasından  dolayı,  bu  tür  ürünlere sadece bir organik  madde  olmasına rağmen  organik  gübre denilebilmektedir.Halbuki  bu  son  derece   yanlış  bir algıdır.Bir şeyin  gübre   olabilmesi  için,içerisinde toprağın  ihtiyaç  duyduğu  nitelikte organik  madde,mineral madde,yararlı  bakteriler  gibi bir   çok  kombinasyomun  o  üründe   olması  gerekmektedir.Kaldıki bir   tavuk  çiftliğinde 21 günde ilaçlarla büyütülmüş  bir tavuk  dışkısının  neresi  doğal  onuda ayrıca düşünmek  gerekmektedir.

İşte Rekor Gelişim  piyasadaki  bugüne kadar   çiftçilerimizin  bildiği,duyduğu  türden  bir organik  gübre değildir.Rekor Gelişim  olabilecek  en  doğal  gübredir.Çünkü  Rekor Gelişim, organik  maddece çok  Zengin,mineralce  çok  zengin maden  ocaklarından  herhangi  bir   kimyasal  işlem  yapılmadan işlenen  malzemelerden  oluşur.Ayrıca bünyesinde dünyada  herhangi  bir gübrede bulunmayacak  kadar   özel  ve önemli  olan  binlerce yıldır canlı  kalabilmiş  yararlı ve biyolojik tedavi yapabilme kabiliyetine sahip   sporlar mevcuttur.Bu  özelliği  ile zaten Rekor Gelişim  her türlü  gübre diye adledilen ürünlerden  çok  daha   faydalı,etkili  bir gübre  olma  özelliğini  yakalamıştır.Tamamen doğal bir şekilde organik gübremi yapımı gerçekleşir.Üretim esnasında herhangi bir kimyasal madde ve işlem yoktur.

Kimyasal  gübrelerin tarlaları düşürdüğü  hal  ortadayken,ayrıca da   gübre   fiyatlarının  astronomik  artışı,insanları  yeni  arayışlara sevk  etmiştir.Çiftçilerimizde bu  yeni  arayışların denekleri  olarak  çok  dikkalitli  olmalılar.Çünkü ortadaki  gübreyle  alakalı  bu  boşluğu  bilenler,eline geçirdiği  her organik  maddeyi  gübre diyerek allayıp,pullayıp pazarlamaya çalışmaktadır.Mesela   bu  tür ürünleri  görünümlerini  çiftçilerimiz  beğenmez diye düşünüp  peletleme yapıp,kimyasal  gübre görünümlü şekle sokup  satmaya   çalışılmaktadır. Halbuki  hem  diğer  gübrelerden  farklıyız denilmekte hemde   onlara   benzemeye   çalışılmaktadır.Bu da  ortadaki  çelişkilerden  birisidir.Rekor Gelişim asla böyle  bir çelişkiye düşmemiştir.En  etkili  nasıl  olacaksa o  şekilde kullnıma sunulmaktadır.Çünkü  bu  haliyle her derde deva olacağını  bildiğimiz    ve gördüğümüz  için içimiz son  derece  rahattır.Diğer özentide nedense bu  yerli gübrelerin  bir  çoğunun  ismi    yabancı  kelimlerden  oluşmaktadır.Hani yerliydi.Madem  yerli,adıda yerli  olmalı  değil mi.ama   ozaman  az satılır, havalı  bir isim koymak  şart  gibi  düşüncelerede haiz  olunduğunu  görüşüyoruz.Fakat Rekor Gelişim  herkesin  anlayacağı  kadar Türkçedir.

Organik Gübre İzmir açısından çok önemlidir.En çok Organik Gübre İzmir’de üretilmektedir.Organik Gübrelerden olan Rekor Gelişim’de bunlardan birisidir.İzmir’de üretilmekte ve ve tamamen ülkemizin yerli kaynakları kullanılmaktadır.Rekor Gelişim ile Türkiye tarımı yeni bir ivme kazanacaktır.

REKOR GELİŞİM

 

No Comments Yet.

Leave a comment