Pamuk Gübreleme

Pamuk gübreleme, pamuk bitkisinde verimi artırmak için, topraktan ve yapraktan  verilecek organik ve  kimyasal gübrelerin zamanını ve  miktarını en ideal şekilde ayarlamaktır. Pamuk gübreleme doğru yapılmaz ise tarla verimleri çok düşebilir, iklim değişiklerinin öngörülmez olması eski klasik tip pamuk gübrelemesinin yeterli gelmediğini göstermiştir. Klasik pamuk gübrelemede  standart  ekim öncesi dekarına   30-40 kg  taban gübresi uygulaması. Sonrasında  bitkinin gelişim durumuna  göre  her sulama  suyunda  dekara  10 kg  gelecek şekilde, nitrat gübresi, üre gübresi, şeker gübresi vb. azotlu gübre uygulaması şeklinde  olurdu. Yani pamuk için yaprak gübreleri vardı, yaprak gübresi uygulaması zaten bilinmezdi. Ekim öncesi toprak hazırlığında  toprak düzenleyici kullanılmazdı. Belki çok az  bir  fark var gibi gözükse de  verimi ciddi oranda  artıran unsurlar  olduğu için bir  hayli önem kazanıyor. Şöyle bir hesap yaparsak günümüzde  gübre, mazot, ilaç, sulama, işçilik vb. tüm üretim masraflarını hesapladığınızda  her  ne  kadar  pamuk fiyatları değişken olsa da  artık en az 350-400 kg  pamuk fiyatına  karşılık gelmektedir dekar  masrafları. Diyelim ki  dekarından 500 kg  hasat yaptığınızda  size  kalan kâr  100-150 kg  pamuk ise, 650 kg  hasat yaparsanız  250-300 kg  kâr  kalıyor dekarına. Yani çok az bir  dokunuş ile  kârınızı 2-2,5  katına  çıkardınız. İşte  bu yüzden pamuk gübrelemede güncelleme  yapmanız bunun için çok önemlidir. Bu yüzden toprak hazırlığında Rekor Gelişim gübresini, ve  yapraktan da da  Rekor Gübre Sıvı Yaprak gübresini en az  2  tekrar  kullanmanızı tavsiye ediyoruz öneriyoruz.  Ayrıca  damlama  sulama  yapılan araziler için Rekor Damlama  gübreleri verimi ciddi oranda  artırmaktadır. Rekor Gübre Programından detaylı bilgiye  ulaşabilirsiniz.  

Pamuk Gübre İhtiyacı

Pamuk gübre ihtiyacı dekar  başına  ne  kadar ? Potasyum uygulaması, fosfor uygulaması, şeker  gübresi uygulaması dekara  kaç kg’dır. Pamuk Verimini artırmak için hangi  zamanlarda  kullanılır. 

         Pamuk bitkisi de  bir çok endüstriyel bitkilerde  yada   bir çok tarla  bitkisinde  olduğu gibi düzenli tarım yapılan araziler de  dekar başına  ortalama  30-40 kg  taban gübresi ile  ekilen bir bitkidir. Yani gübre  ihtiyaçları yakındır. Sayfamızda  pamuk için ne  kadar  gübre  ihtiyacı var  ise   gerek tabandan,  gerekse üst gübrelemesi dönemlerindeki atılması gereken dekar başına  azot  miktarları ne  kadar bunlar   yazılmıştır. Ayrıca  pamuk için uygulanması gereken yaprak gübreleri, sulu gübre nelerdir, nasıl uygulanır  bunlara da detaylı şekilde değinilmiştir.

Pamuk İçin Taban Gübresi ve Üst Gübresi Uygulaması

Pamuk bitkisine taban gübresi ve üstü gübresi uygulaması kısmi olarak birbirine bağlıdır. Pamuk gübrelemede taban gübresi uygularken dengeli ve yeterli miktarı belirlemek için toprak analizi yapmak yararlı olacaktır. Ancak toprak analizi yok ise; Pamuk ekimine elverişli olmayan topraklarda dahi toprak düzenleyici kullanarak, toprağınızı çözerek, toprağınız da var olan, toprakta tutunmuş ve çözünemeyen bitki besin elementlerinin bitkiye geçmesini sağlayarak, köklerini daha derine geçmesini sağlayabilirsiniz. Pamukta yukarı doğru gereğinden fazla boy yapmadan sık boğumlu ve dengeli büyümesini sağlayarak, doğrudan kozaların gelişimini sağlar, bu sayede verim artışı, düzgün koza tutumu ve lif kalınlığı oluşturur. Toprak düzenleyiciyle birlikte pamuk bitkisinin ihtiyacı olan taban gübresi ise; kimyasal gübredir. Taban gübresi olarak ortalama dekara 30 kg. 20-20 ‘lik kompoze gübre uygulayarak böylelikle pamukta hem fosfor ihtiyacı hem de azot ihtiyacının bir kısmı sağlanır. Pamuk gübrelemede üst gübreleri verilirken azotlu gübreler korkarak uygulanır, çünkü azotlu içerikli gübreler pamuk boğum sıklığını açar ama bir çok üretici pamuğun başka şekillerde boylandırılma tekniklerini bilmediği biraz fazla verip sonra durdurucu ilaç uygulamalarını bolca yapar. Bu konuda aşağıda anlatacağımız Yaprak Gübresi başlığını muhakkak okuyunuz. Üst gübreleme, azot gübrelemesi ilk sudan önce ikinci uygulamada % 26’lık Amonyum Nitrat kullanılır ise; dekara 25 kg, Amonyum Sülfat kullanılacak ise; 35 kg eğer üre kullanılacak ise; dekara 15 kg kullanılmalıdır. Pamukta gübrelemede çiçeklenmeyi sağlayan fosforlu gübre ise, dekara 10 kg olarak kullanabilir. 

Pamuk İçin Sıvı Yaprak Gübresi

Pamuk için yaprak gübresi uygulamalarının özel bir  önemi vardır. Bitkiler arasında  en fazla sık boğumlu büyümesi istenen  bitki pamuktur. Yaprak gübresi bunun tersine  çalışmamalıdır. 

             Pamuk gübreleme yapılırken  peki iyi bir  sulu yaprak gübresi, sıvı yaprak  gübresi nasıl olmalıdır, tabii ki pamuk bitkisinde  hızlı gelişim sağlamalı ama  bunu yaparken de  sık boğumlu büyütmelidir. Neden hızlı gelişmelidir dersek eğer, herbisitler  ile  yapılan   yabancı ot mücadelesi sonrası ikliminde  kötü gitmesi halinde, herbisitin gereğinden fazla  uygulanması vb durumlarda  pamuk yaprakları sararır ve bitki gelişemez. İşte bu durumda  Yaprak gübresi uygulaması ile  herbisit stresi derhal atılmalı ve  dengeli bir gelişim sağlamalıdır. Bu konuda en   yaygın ve  bilinen yaprak gubresi Rekor Gübre Sıvı yaprak gübresidir. Rekor Gübre Sıvı yaprak gübresi ile  pamuktaki zirai ilaç uygulamalarını azaltabilirsiniz. Çünkü bitki daha  dirençli geliştiği için hasta  olması zorlaşır.       Pamuk bitkisinin  ilk suyunun  biraz  geç verilmesi istenir. bunun sebebi 1. su ile  verilecek azotlu gübreler  ile değil de  kendi halinde  biraz  tarak yapması beklenir. Çünkü bu şekilde  çıkan taraklar daha sağlıklı olmaktadır. Diğer  yandan azotlu gübre  ve  sulama sonrası oluşmaya  başlayan tarakları özellikle  yeşil kurt zararlısı daha  kolay kesmektedir, zarar vermektedir. İşte  tam burada  Rekor Gübre Sıvı yaprak gübresi 1. sulama  öncesinden 10-12 gün önceki uygulanması halinde  pamuktaki susuzluk stresini alır ve  bitki rahat rahat taraklanmaya  başlar. 1. sulamaya  kadar  taraklar gelişip olgunlaştığı için 1. su sonrası yeşil kurt zararlısından kendini korumuş olur. diğer  yandan da  taraklanma  öncesi verilen yabancı ot için herbisit stresini de  anında  yok eder. Aslına  bakarsanız  yabancı ot  mücadelesinin çok önceden çözülmesi gerekirken tam bu dönemlere  sıkışıp kalması iklim şartlarının getirdiği stresten kaynaklanmaktadır. görüldüğü üzere  tüm sorunları da  ortaya  çıkarmaktadır aslında. Tabii ki Rekor gübre Yaprak gübresi ile  birbirilerine  zincir gibi bağlı bu sorunları çözdüğünü aşağıdaki  pamuk gübreleme  videolarını izlerseniz fark edebilirsiniz. rekor Gübre yaprak gübresi 2. uygulamayı  da  çiçek öncesi uygulayabilirsiniz. Rekor gübre gübreleme programından gerek Rekor gübre  sıvı yaprak gübresinin gerekse  Rekor damlama  gübrelerinin  ve  Rekor gelişim gübresinin hangi dönemlerde  ne  kadar verilmesi gerektiğini inceleyebilirsiniz. Yani Rekor gübre ürünleri en iyi   pamuk gübresi diyebiliriz.

Pamuk için Damlama Gübresi

Pamuk için Damlama Gübresi hangi gübrelerdir,  pamuğun ihtiyaç duyduğu sevdiği toz, sıvı katı  gübreler  nelerdir. Pamuk Tarlası damlama  gübreleme  ile verimi ne  kadar artar. 

        Pamuk gübreleme için damlama  gübreleme  sistemi, ilk kurulum  maliyeti olan bir  iş olduğun için her  çiftçinin kurduğu bir düzenek değildir.  Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu  bölgelerinde  pamuğun yaygın şekilde  yetiştiriliyor  olmasına  rağmen Aydın Söke ilçesi, İzmir  ili Kınık, Bergama, Aliağa  ilçeleri gibi bazı ilçelerde  neredeyse  herkes  tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer  yerlerde  bir düzenli kullanım söz konusu değildir. 

        İlk sulama  ile  baştan azotlu gübreler  olmak üzere devamında  dengeli gübreler, yada  potasyum içerikli gübreler dahil pamuk bitkisinin ihtiyaç duyduğu besin elementleri damlama  sulama  ve  gübreleme  sistemleri ile  verilir. Bunlara  ilave  olarak da  aşağıdaki Rekor Gübre  ürünlerini damlamadan  uygulamanız  verimi çok artırır. 

Rekor Bakır Mangan Çinko Mikro İz  Element Damlama Ve Yağmurlama Gübresi

Rekor Bakır Mangan Çinko Mikro  İz element Gübresi toz formunda  bir  üründür. Pamukta taraklandırma,  köklendirme, sık boğumlu gelişmesi konusunda   iyi sonuç verdiren bir  gübredir. 

             Toprağa uygulanır ve dozu dekara en az 200-300 gramdır. Ekimden önce son toprak işlemi öncesinde  holder ile  dekara en az 40 lt. su ile toprağa püskürtülerek uygulanır. ( Püskürtürken holder sürekli karıştırma modunda olmalıdır.)  Damlama ve  yağmurlama gübreleme sistemi olan  arazilerde ise 1. Uygulama ilk sulama  ile, 2. Uygulama koza tutumu sonrası verilir. Sulamanın başlarında  gübreyi giriniz. Gübre  tankına yada holdere katmadan önce  başka bir kapta  biraz  çözüp öyle  katınız. Tüm zirai ilaç ve gübreler  ile  karışabilir.  Pamuk gübreleme için verim artışı anlamında  oldukça etkili bir gübredir. Pamuk gübreleme  önerisi olarak sizlere sunuyoruz.

Pamuk Verimini Artırma

Pamuk gübreleme  sayfamızdaki verdiğimiz tüm bilgiler  pamuk verimini artırmak için verilmiştir. Ayrıca  pamuk verimini artırmak için pamuk yetiştiriciliği konusunda  gerekli olan yetiştiricilik kuralllarını eksiksiz yerine  getirmek gerekir. Yani güzel toprak hazırlığı, zamanında ekim, doğru tohum seçimi, doğru ve  yeterli sulama, ilaçlama, ve  hasat. Pamuk Yetiştiriciliği sayfamızda  gübreleme  dışındaki diğer   unsurlara detaylı şekilde değinilmiştir. 

Pamuk Verimini En Çok Ne Artırır ?

Pamuk Gübreleme işleminin Verime Etkisi

1 Dönüm Pamuk Verimi En Fazla Kaç’dır

Pamuk Verimini Artırmak İçin Bakım Nasıl Yapılır

1 Dönüm Pamuk Verimi Maliyeti Kurtarması İçin En Az Kaç Olmalıdır

/ / / / / / /

Comments are closed.