Organik Toprak Düzenleyici

Rekor Gelişim Toprak Düzenleyicinin Faydaları

 
     Toprağın fiziksel yapısını düzeltir. Çorak alkali ve tuzlu toprakları düzenleyerek toprak ıslağını sağlar. Toprağın içindeki makro ve micro elementleri işler vaziyete getirip, bitkinin alabileceği hali sağlar. İçindeki minerallerin özelliğinden dolayı su tutma özelliğine sahip olup ayrıca topraktaki aşınmayı önler. İçeriğindeki hümik ve fülvik asitler nedeni ile bitkinin kök yapısını güçlendirip, saçakların topraktaki mineralleri daha hızlı almasını sağlar. İçeriğindeki silisyum, fosfor, potas, mangan, demir, kükürt, çinko vb.elementlerden dolayı toprağın fizyolojik düzenini sağlayıp, toprağa şimdiye kadar atılmış kimyasal gübreleri ışler vaziyete getirir, toprağın çoraklaşmasını önler, bitkinin alabileceği halde uygulama sağlar. Toprağa atılan rekor gelişim tam organik toprak düzenleyicisi 4 yıl sonunda potasyum oksit olarak toprağa geri dönüşüm sağlar.
 

 
 Toprağa aşırı su tutma özelliği katan  rekor gelişim susuz ve kurak dönemlerdetoprağın  formitasyon yoluyla hapsettiği su miktarını bitkinin ıhtiyaç duyduğu dönemde çıkarıp almasını sağlar. İçindeki iz elementler sebebi ile bitkinin hızlı gelişmesini sağlayıp,meyve döneminde kendi öz rengini ve kütlesel ağırlığını % 40 dolayında arttırmaktadır. Bu sebepten dolayı çiftçinin almış olduğu ürün miktarı dekar bazında hiçbir kimyasal ve ilaç kullanmadan % 40,%50 ‘ye varıncaya kadar verim artışı sağlamaktadır. İçindeki mineraller,bitkiye yarayışlı organik fosil katkılarından dolayı bitkinin rengi koyu yeşil, canlı, parlak ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar. İçeriğinde bulunan minerallerle rekor gelişim toprağın rahat bir şekilde oksijen almasını sağlayıp,bitkinin mantari ve baktari bir çok kök hastalıklarına karşı direncini arttırır. Topraktaki tenefüs ve bitkinin ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini bitkinin alabileceği hale getirdiğinden dolayı bitkilerdeki hızlı gelişim,verim artışı ve tüm hastalıklara karşı mukavet direncini arttırarak koruma sağlar. Bitkilerin meyve verme dönemlerinde meyvelerin doğal renklerinin oluşmasını sağlayıp, kütlesel ağırlığını arttırarak ürünün daha kaliteli ve verimli olmasını sağlar. Bitkilerin saçak yapılarını aşırı hızlı geliştirdiğinden dolayı topraktaki micro organizmaları ve şimdiye kadar atılmış tüm kimyasal gübreleri bitkinin bünyesine daha hızlı alınmasını sağlayarak 15,20 gün öncesinden erken hasat yapılmasını dolayısı ile ürünü daha değerli hale getirmiş olup pazarda yer almasını sağlar. Hiç bir kimyasal kullanılmadan doğal şelatlanmayı sağlar.
 

/ / /

No Comments Yet.

Leave a comment