Organik Gübre Nasıl Yapılır :

Öncelikle ‘organik gübre nedir ?’  sorusunun  cevabına  bakmak  lazım.Bu  tanımlar doğru  şekilde açıklanmadığı  için organik madde ile organik gübre  arasında bir  karışıklık yaşanmaktadır.   Organik madde demek organik gübre demek değildir.Elbette organik gübrelerin içerisinde organik  madde olacak  ama sadece organik  madde, tek  başına asla bir gübre değildir.Peki  neden  böyle bir  anlam  oluşmuştur,  çünkü tarlalarımızın yıllardır yanlış   gübrelenmesi  sonucu organik  madde miktarı  son  derece azalmıştır.Zaten  bütün  analiz sonuçlarında çiftçilerimiz bunları  rahatlıkla görebilmektedir.İşte organik  madde eksik olan  bu  tarlalara   sadece organik madde diyebileceğimiz hayvansal  atıklar,ot,çöp vb organik  madde olarak  adledilen  maddeler atıldığında  o  andaki  tarlaların  eksik olan  organik madde  eksikliğini  bir parça giderip  kısmende olsa bir iki seferliğine verim  artışı  sağlamasından  dolayı,  bu  tür  ürünlere sadece bir organik  madde  olmasına rağmen  organik  gübre denilebilmektedir.Halbuki  bu  son  derece   yanlış  bir algıdır.Bir şeyin  gübre   olabilmesi  için,içerisinde toprağın  ihtiyaç  duyduğu  nitelikte organik  madde,mineral madde,yararlı  bakteriler  gibi bir   çok  kombinasyonun  o  üründe   olması  gerekmektedir.

REKOR GELİŞİM

 

No Comments Yet.

Leave a comment