Günümüzde artık gübre dendiğinde organik gübre algısı oluşmuştur.Bu durum ülkemiz  tarımı için son derece sevindirici bir durumdur.iyi  bir gübre   nasıl  olmalıdır.

İyi gübre;verimi artırmalı,kaliteyi artırmalı,toprağı yumuşatmalı,soğukta ve sıcakta bitkiyi korumalı,bitki tutumunu artırmalı,toprağı her kullanımında mineralce zenginleştirmeli,toprak her kullanımda gençleşmelidir,ayrıca ucuz da   olmalıdır.Bütün bunları suni  gübrelerin yapmadığı açıktır,o  halde bunu  organik  gübreler yapabilir.

No Comments Yet.

Leave a comment